การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC/WHMA-A-620 - การแก้ไข E - มาตรฐานเท่านั้น: ข้อกำหนดและการยอมรับสำหรับชุดประกอบสายเคเบิลและชุดสายไฟ