ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา! เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้ไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คุณ" "ของคุณ" หรือ "ผู้ใช้") และ www. ipcasia.org - เจ้าของไซต์ www. ipcasia .org .

1. การสมัครและการยอมรับข้อกำหนด

1.1 การใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ www.ipcasia.org ของคุณ (รวมเรียกว่า "บริการ" ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎและนโยบายอื่น ๆ ของ www.nicety -m.com ซึ่งอาจเผยแพร่โดย www.nicety-m.com เป็นครั้งคราวเอกสารนี้และกฎและนโยบายอื่น ๆ ของ www.ipcasia.org รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด" ด้านล่างนี้โดยการเข้าถึง www. ipcasia.org หรือใช้บริการคุณตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดโปรดอย่าใช้บริการหรือ www.ipcasia.org หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด

1.2 คุณไม่สามารถใช้บริการและอาจไม่ยอมรับข้อกำหนดหาก (ก) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาผูกพันกับ www.ipcasia.org หรือ (ข) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ของ PR China หรือประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่หรือจากที่คุณใช้บริการ

1.3 คุณรับทราบและตกลงว่า www.ipcasia.org อาจแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องบน www.ipcasia.org การใช้บริการหรือ www.ipcasia.org ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับว่า ข้อกำหนดที่มีการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้กับคุณ

 

2. ผู้ใช้โดยทั่วไป

2.1 ตามเงื่อนไขของการเข้าถึงและการใช้งาน www.ipcasia.org หรือบริการคุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้ www.ipcasia.org หรือบริการ

2.2 คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.ipcasia.org ซึ่งควบคุมการป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในความครอบครองของ www.ipcasia.org และ บริษัท ในเครือของเราคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและตกลงที่จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.3 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ www.ipcasia.org และ / หรือผู้ใช้รายอื่นหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4 คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์ใด ๆ ในการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ใน www.ipcasia.org หรือได้รับจากตัวแทนของ www.ipcasia.org ในกิจกรรมต่างๆรวมถึง: การกำหนดระดับราคาหรือใบเสนอราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้ซื้อจาก www.nicety-m.com, การจัดเตรียมเนื้อหาของเว็บไซต์, การเขียน oragreements สัญญาที่ไม่มีส่วนร่วมของ www.ipcasia.org

 

3. สินค้าและราคา

3.1 เนื่องจากเรากำลังพัฒนาและอัปเกรดผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องข้อกำหนดทางเทคนิคที่ไม่ใช่ทางเทคนิคใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงหน้าเว็บตารางรายงานตัวเลขรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์เสียงของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ www.ipcasia.org อาจ ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์

3.2 ราคาที่ระบุไว้บน www.ipcasia.org.com หรือจัดหาโดยตัวแทนของ www.ipcasia.org อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4. ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาจาก www.ipcasia.org นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของผู้ใช้ แต่เพียงผู้เดียวและผู้ใช้แต่ละคนต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของ www.ipcasia.org หรือการสูญเสียข้อมูลที่อาจเป็นผลมาจากการดาวน์โหลด วัสดุดังกล่าวใด ๆ