การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-J-STD-001 - การแก้ไข H - มาตรฐานเท่านั้น: ข้อกำหนดสำหรับส่วนประกอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบบัดกรี