การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

IPC-A-600 - การแก้ไข K - มาตรฐานเท่านั้น: การยอมรับบอร์ดที่พิมพ์ออกมา