อาสาสมัคร IPC ที่ทำงานเป็นเวลานานสามคนได้รับรางวัล Dieter Bergman IPC Fellowship