มาตรฐาน IPC
ส่งมอบความสม่ำเสมอ
ความน่าเชื่อถือและคุณภาพ