ผู้นำในอุตสาหกรรมสามคนได้รับรางวัล IPC President's Award