ยอดขายอุตสาหกรรม PCB ในอเมริกาเหนือเริ่มต้นปี 2564 เพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์