อุตสาหกรรม EMS ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 9.7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมกราคม