ยอดขายอุตสาหกรรม PCB ในอเมริกาเหนือลดลง 1.7% ในเดือนธันวาคม