อุตสาหกรรม EMS ในอเมริกาเหนือลดลง 2.7% ในเดือนธันวาคม