รางวัลเกียรติยศสูงสุดของ IPC คือรางวัล Raymond E. Pritchard Hall of Fame Award ที่มอบให้กับผู้นำในอุตสาหกรรม Garry McGuire และ Teresa Rowe