ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในยุคใหม่ที่งาน IPC APEX EXPO 2023