อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังคงแสดงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องแม้ต้นทุนแรงงานจะสูงขึ้นและความยากลำบากในการสรรหาบุคลากร