การรับรองมาตรฐาน IPC
มาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้านการผลิต

ข้อกำหนดคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ IPC-6012 สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองบอร์ดพิมพ์แข็ง