การเป็นสมาชิก IPC
รักษามาตรฐานของคุณให้สูง
เป็นสมาชิก IPC

การสมัครสมาชิก

คุณภาพ. ความน่าเชื่อถือ ความสม่ำเสมอ IPC.

www.ipc.org.cn/membership

ขอบคุณสำหรับการตัดสินใจเข้าร่วม IPC ข้อมูลติดต่อต่อไปนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่ออายุ หากต้องการจัดการการตั้งค่าอีเมลของคุณโปรดไปที่ www.ipc.org/opt-in

 

ข้อมูล บริษัท สมาชิก

*ชื่อ บริษัท
กลุ่ม บริษัท (โปรดกรอกชื่อ บริษัท ของคุณโดยตรงหาก บริษัท ของคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มใด ๆ
*ชื่อ บริษัท รูปแบบต่างๆ
โทรศัพท์
*อีเมล์
รายได้ต่อปี $
จำนวนพนักงานทั้ง บริษัท (หากคุณเป็นกลุ่ม บริษัท โปรดกรอกจำนวนพนักงานของกลุ่ม บริษัท ) *
ที่อยู่